biegpodgore18

V Bieg Pod Górę. Dąbrówka Królewska 15.09.2018r.

Rejestracja zawodnika

Drogi uczestniku! W tym miejscu możesz zarejestrować swój udział w zawodach. Wprowadź poprawnie wszystkie wymagane dane. Informacje osobiste będziesz mógł zmienić w swoim profilu. Informacje dotyczące wyłącznie tych zawodów można zmienić na tej stronie. Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych danych będziesz mógł przejść do płatności.

Formularz rejestracji w zawodach został ukryty przed osobami niezalogowanymi. Jeśli chcesz w tym miejscu zobaczyć formularz zaloguj się w sekcji Zawodnik.

/
Opisać przeżycie jakim jest maraton komuś, kto nigdy tego nie doświadczył, to jak próba opisania koloru komuś, kto urodził się ślepy.

Jerome Drayton

Informacje


Kontakt do organizatora: Renata Kurkus, gruta@gruta.pl, tel.: 56 46 83 121


V BIEG POD GÓRĘ

BIEG ZA NIEPODLEGŁĄ

 

REGULAMIN

Dąbrówka Królewska – 15 września 2018

Celem zawodów jest upowszechnienie biegów przełajowych jako doskonałej formy aktywnego spędzania wolnego czasu. Impreza ma na celu promocję Gminy Gruta, jako idealnego miejsca do rekreacji oraz do zamieszkania. Organizacja biegu zmierza również do integracji lokalnej społeczności. W 2018 r. impreza została włączona do gminnych obchodów uczczenia 100. Rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

ORGANIZATOR

Wójt Gminy Gruta

TERMIN : 15 września 2018 godz.:11:00

MIEJSCE : Dąbrówka Królewska, gmina Gruta, powiat grudziądzki

START/META/SZATNIE/ BIURO ZAWODÓW: Szkoła Filialna w Dąbrówce Królewskiej

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia internetowe będą przyjmowane do 7 września 2018 r. na stronie internetowej http://biegpodgore18.chiptiming.pl Wpisowe należy uiścić na konto Urzędu Gminy Gruta

56 9484 1033 2306 1600 2219 0001

W tytule przelewu prosimy wpisać: opłata startowa, imię i nazwisko.

Opłata startowa wynosi 15 zł.

Po zaksięgowaniu wpłaty (po kilku dniach), na liście startowej na stronie internetowej znajdzie się informacja o odnotowaniu wpłaty. Wówczas zgłoszenie uznaje się za zakończone. Odbiór pakietów startowych dla osób wcześniej zapisanych i opłaconych – w biurze zawodów w dniu imprezy do godziny

W przypadku dokonania wpłaty po 7 września 2018 r. prosimy o zabranie ze sobą potwierdzenia przelewu.

Istnieje również możliwość opłacenia wpisowego na miejscu w biurze zawodów, ale wówczas obowiązuje podwyższona opłata startowa w wysokości 20 zł.

Zgłoszenia osobiste przyjmowane będą w dniu imprezy do godz. 10:15 w biurze zawodów. Opłata startowa płatna na miejscu w wysokości 20 zł.

Osoby niepełnoletnie maja obowiązek dostarczyć w dniu zapisów oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych wyrażających zgodę na udział w biegu.

Organizator może zamknąć listę startową wcześniej, jeżeli zostanie wyczerpany limit zawodników. Wprowadza się limit 100 uczestników. W pierwszej kolejności start będą miały osoby, które dopełniły wymogów regulaminowych, tj. zgłoszenie i opłacenie wpisowego. Po przekroczeniu limitu ilościowego organizator nie zapewnia świadczeń oraz zastrzega sobie prawo nie przyjmowania kolejnych zgłoszeń.

Celem usprawnienia zapisów zachęcamy do zgłoszenia przez stronę internetową oraz wpłacania wpisowego na konto. Opłata uiszczona nie podlega zwrotowi.

DYSTANS:

Trasa: 10,4 km. Bieg przełajowy z licznymi podbiegami pod górę i zbiegami. Trasa jest bardzo zróżnicowana. Większa część trasy będzie biegła drogami szutrowymi oraz przez las, wzdłuż rzeki Osa, żółtym szlakiem turystycznym PTTK. W trakcie biegu możliwość podziwiania pięknych krajobrazów Doliny Osy. Jednym z ostatnich etapów biegu będzie podbieg pod słynną górę w Dąbrówce Królewskiej. Bieg odbędzie się przy ruchu częściowo ograniczonym. Należy zachować szczególną ostrożność i przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów o ruchu drogowym oraz stosować się do zaleceń pracowników obsługi biegu i Policji.

Trasa będzie oznaczona znakami, co 1 kilometr.

ŚWIADCZENIA:

Każdy uczestnik biegu otrzyma pakiet startowy. Na trasie biegu oraz na mecie dostępna będzie woda do picia. Po ukończeniu biegu zawodnicy otrzymają posiłek regeneracyjny, kawę, herbatę.

POMIAR CZASU:

Pomiar czasu zostanie wykonany metodą elektroniczną przy użyciu zwrotnych numerów startowych oraz chipów. Oficjalnym czasem decydującym o klasyfikacji jest czas brutto. Po zakończeniu biegu oficjalne wyniki zostaną wywieszone w biurze zawodów. Wynik indywidualny zostanie wysłany SMS-em do każdego zawodnika na numer podany w zgłoszeniu. Na stronie http://biegpodgore18.chiptiming.pl/ dostępne będą oficjalne wyniki, galeria zdjęć oraz możliwość wydrukowania indywidualnych dyplomów.

Zawodnicy zobowiązani są do zwrotu numeru startowego oraz chipa bezpośrednio po przekroczeniu linii mety. Zawodnicy, którzy zgubią swój chip pomiarowy i/lub numer startowy mogą zostać niesklasyfikowani oraz zobowiązani są do uiszczenia opłaty w wysokości 20 zł. Uczestnicy biegu mogą kierować wszelkie zapytania związane z wynikami bezpośrednio do firmy odpowiadającej za pomiar czasu:

Chiptiming.pl, Arkadiusz Popławski, tel.: 697 943996, mail : info@chiptiming.pl

NAGRODY:

  1. Za zajęcie miejsca I-III w klasyfikacji generalnej oraz w klasyfikacji ogólnej kobiet przewidziane nagrody pieniężne: I – 300 zł, II – 200zł, III – 100 zł.

  2. Dla najszybszego mieszkańca z gminy Gruta: 100 zł.

  3. Przewidziano upominki w dodatkowych kategoriach wiekowych.

  4. Zawodnik może otrzymać nagrodę (upominek) tylko w jednej kategorii.

KATEGORIE:

  1. Klasyfikacja Generalna oraz Klasyfikacja Ogólna Kobiet

  2. Klasyfikacja Mieszkańców Gminy Gruta

  3. Klasyfikacje wiekowe:

a)junior/ka – do lat 17

b) M1 18-29 lat

c) M2 30-49 lat

d)M3 50+

e) K1 18-39 lat

f) K2 40+

 

 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Pobranie pakietu wraz z numerem startowym jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z organizacja zawodów nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe, majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach. Uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone przez siebie szkody. Przez akceptację niniejszego regulaminu uczestnik zrzeka się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora zawodów w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. Organizator nie pokrywa kosztó medycznych lub transportu związanych z obecnością lub uczestnictwem w biegu. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni. Uczestnik wyraża zgodę na to, że zdjęcia i nagrania filmowe z Biegu pod Górę mogą być wykorzystywane w celach promocyjnych przez organizatora, prasę, radio i telewizję.

Impreza odbędzie się bez względu na pogodę. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu oraz wprowadzenie ewentualnych zmian, które zostaną podane
do wiadomości w dniu imprezy.

 

Kontakt do organizatora: Renata Kurkus, gruta@gruta.pl, tel.: 56 46 83 121


Wyniki

Mężczyźni OPEN.pdf
Mężczyźni kat wiekowe.pdf
Kobiety OPEN.pdf
Kobiety kat wiekowe.pdf

Aktualności